MARMARALOJİSTİK OTOMASYON SİSTEMİ

1 Bu Link'e tıklayarak adrese gidin.
2 Giriş yapın veya yeni hesap oluşturun.
3 Sistemimizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Aklınıza takılan sorunuz için, lütfen bize iletisim@marmaralojistik.com adresine bir e-posta göndererek bize bildirin. Teşekkür ederiz!

YASAL YETERLİLİK

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetlerinin ancak bu kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu cihetle konu artık hem servis hizmetini sunan şirketler, hem de servis hizmetini satın alan şirketler için cezai sorumluluklar da içeren bir hal aldığı için, şirketimiz şirketinizin servis hizmeti aldığı tedarikçilerden kaynaklı her hangi bir cezai sorumluluk altında kalmaması adına tüm yasal prosedürleri tamamlamış, sözleşmelerimize uygunluğumuz konusunda her hangi bir eksikliğin olmaması adına ekteki Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yeterlilik ve uygunluk kriterlerini sağlayabilen sınırlı sayıda firmadan birisi olarak lisans almaya hak kazanmıştır.

YÖNETMELİKLER

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140603-8.htm

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetlerinin ancak bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

6475 sayılı Kanun’da yer alan tanıma göre hizmet sağlayıcıları; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ve bu Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124’üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketleri olarak ifade edilmektedir.

Dolayısıyla, 6475 sayılı Kanun gereğince posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesi için Kurum tarafından bu hususta yetkilendirilmiş olmak gerekmektedir. Yetkilendirme ise Kurum tarafından şirketlere yetki belgesi verilmesi yoluyla yapılacaktır.

Yetki belgesi almak isteyen şirketlerin 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesinde yer verilen şartları karşılaması ve bu şirketlerin faaliyet göstermek istedikleri coğrafi kapsam için belirlenmiş olan yetkilendirme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

Kurum, ilgili mevzuata uygun bir şekilde başvuruda bulunan ve bu başvurusu Kurum tarafından uygun görülen şirketlere talepleri doğrultusunda coğrafi kapsamı ulusal veya il/iller bazında olmak üzere yetki belgesi düzenleyecektir. Kurum tarafından yetki belgesi verilen şirketler, yetki belgelerinin geçerlilik süresince hizmet sağlayıcısı sıfatını haiz olup ilgili mevzuat doğrultusunda hak ve yükümlülüklere tabidirler.

Ulusal düzeyde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, tüm yurt çapında; il düzeyinde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, yetkilendirildikleri ilin sınırları içerisinde; birden fazla ilde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, yetkilendirildikleri illerin sınırları içerisinde ve bu iller arasında posta hizmeti vermeye ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup işletmeye yetkilidir. İl/iller düzeyinde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, teslim adresi yetkilendirildikleri ilin/illerin dışında olan yurt içi posta gönderilerini kabul edemez.

TEKLİF ALIN

Bir sonraki en iyi projemizi yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız!

TEKLİF ALIN

Bir sonraki en iyi projemizi yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız!

YUKARI